1. A Klasse mit Frau Julia Kleinferchner

1a VS Fohsndorf

1. B Klasse mit Frau Anita Rieger

1b VS Fohsndorf

2. A Klasse mit Frau Sandra Unterweger

2a VS Fohsndorf

2. B Klasse mit Frau Ute Rinnergschwentner

2b VS Fohsndorf

3. A Klasse mit Frau Edith Wolfger

3. B Klasse mit Frau Gabriele Leitner

3b VS Fohnsdorf

4. A Klasse mit Frau Susanne Gscheider

4a VS Fohnsdorf

4. B Klasse mit Frau Gertraud Pirker

4b VS Fohnsdorf